Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Skräddarbacken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Skräddarbacken

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skräddarbacken 1302 16,0% 35,3% 25,2% 23,6% 4,8% 50,1% 49,9%   0,9%
Summa 1302 16,0% 35,3% 25,2% 23,6% 4,8% 50,1% 49,9% 0,9%

http://www.val.se