Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Kvarnsveden V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Kvarnsveden V

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kvarnsveden V 2351 15,0% 30,2% 24,6% 30,2% 5,2% 49,1% 50,9%   1,0%
Summa 2351 15,0% 30,2% 24,6% 30,2% 5,2% 49,1% 50,9% 1,0%

http://www.val.se