Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Norr Amsberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Norr Amsberg

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Norr Amsberg 1153 14,9% 29,2% 28,3% 27,6% 4,2% 53,8% 46,2%   0,7%
Summa 1153 14,9% 29,2% 28,3% 27,6% 4,2% 53,8% 46,2% 0,7%

http://www.val.se