Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Domnarvet Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Domnarvet Ö

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Domnarvet Ö 1274 13,0% 30,5% 25,6% 30,8% 4,6% 49,2% 50,8%   0,9%
Summa 1274 13,0% 30,5% 25,6% 30,8% 4,6% 49,2% 50,8% 0,9%

http://www.val.se