Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Tjärna Ängar - Övre Tjärna

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Tjärna Ängar - Övre Tjärna

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tjärna Ängar - Övre Tjärna 1157 17,2% 32,2% 25,4% 25,2% 7,5% 49,4% 50,6%   0,9%
Summa 1157 17,2% 32,2% 25,4% 25,2% 7,5% 49,4% 50,6% 0,9%

http://www.val.se