Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Gylletäppan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Gylletäppan

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gylletäppan 1487 17,4% 28,2% 24,9% 29,5% 4,0% 48,6% 51,4%   1,1%
Summa 1487 17,4% 28,2% 24,9% 29,5% 4,0% 48,6% 51,4% 1,1%

http://www.val.se