Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Hagalund V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Hagalund V

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hagalund V 1804 30,9% 24,7% 17,5% 27,0% 5,7% 49,5% 50,5%   1,1%
Summa 1804 30,9% 24,7% 17,5% 27,0% 5,7% 49,5% 50,5% 1,1%

http://www.val.se