Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Färjegårdarna - Årby - Hytting

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Färjegårdarna - Årby - Hytting

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Färjegårdarna - Årby - Hytting 1564 11,3% 32,7% 22,6% 33,4% 5,1% 49,6% 50,4%   1,1%
Summa 1564 11,3% 32,7% 22,6% 33,4% 5,1% 49,6% 50,4% 1,1%

http://www.val.se