Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Jakobsgårdarna

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Jakobsgårdarna

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Jakobsgårdarna 1728 25,9% 32,5% 19,3% 22,3% 10,5% 47,9% 52,1%   2,3%
Summa 1728 25,9% 32,5% 19,3% 22,3% 10,5% 47,9% 52,1% 2,3%

http://www.val.se