Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Centrum - Mjälga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Centrum - Mjälga

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum - Mjälga 1576 21,3% 30,8% 26,8% 21,1% 5,5% 50,6% 49,4%   3,5%
Summa 1576 21,3% 30,8% 26,8% 21,1% 5,5% 50,6% 49,4% 3,5%

http://www.val.se