Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Gylle - Åselby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Gylle - Åselby

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gylle - Åselby 1445 15,4% 31,2% 27,9% 25,5% 5,3% 51,0% 49,0%   0,8%
Summa 1445 15,4% 31,2% 27,9% 25,5% 5,3% 51,0% 49,0% 0,8%

http://www.val.se