Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Östermalm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Östermalm

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östermalm 1783 28,2% 26,5% 21,3% 24,1% 5,8% 48,4% 51,6%   1,6%
Summa 1783 28,2% 26,5% 21,3% 24,1% 5,8% 48,4% 51,6% 1,6%

http://www.val.se