Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Tjärna Ängar - Paradiset

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Tjärna Ängar - Paradiset

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tjärna Ängar - Paradiset 1587 22,0% 30,4% 20,1% 27,5% 8,7% 50,5% 49,5%   2,3%
Summa 1587 22,0% 30,4% 20,1% 27,5% 8,7% 50,5% 49,5% 2,3%

http://www.val.se