Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Bergslagsbyn

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Bergslagsbyn

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bergslagsbyn 1356 15,2% 31,2% 27,5% 26,1% 6,6% 52,1% 47,9%   1,2%
Summa 1356 15,2% 31,2% 27,5% 26,1% 6,6% 52,1% 47,9% 1,2%

http://www.val.se