Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Väster Tuna - Idkerberget

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Väster Tuna - Idkerberget

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Väster Tuna - Idkerberget 1411 15,1% 28,1% 28,8% 28,0% 4,8% 53,2% 46,8%   1,3%
Summa 1411 15,1% 28,1% 28,8% 28,0% 4,8% 53,2% 46,8% 1,3%

http://www.val.se