Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Torsång

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Torsång

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Torsång 1222 11,0% 33,3% 26,6% 29,1% 4,4% 51,9% 48,1%   1,1%
Summa 1222 11,0% 33,3% 26,6% 29,1% 4,4% 51,9% 48,1% 1,1%

http://www.val.se