Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Hagalund N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Hagalund N

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hagalund N 1338 31,2% 30,3% 19,9% 18,6% 5,3% 50,0% 50,0%   2,2%
Summa 1338 31,2% 30,3% 19,9% 18,6% 5,3% 50,0% 50,0% 2,2%

http://www.val.se