Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Kyrkbygden - Söder Tuna

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Kyrkbygden - Söder Tuna

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kyrkbygden - Söder Tuna 1981 15,6% 25,0% 27,5% 31,9% 5,0% 49,7% 50,3%   0,4%
Summa 1981 15,6% 25,0% 27,5% 31,9% 5,0% 49,7% 50,3% 0,4%

http://www.val.se