Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Domnarvet V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Domnarvet V

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Domnarvet V 1729 17,9% 36,3% 26,8% 19,0% 5,1% 50,6% 49,4%   1,3%
Summa 1729 17,9% 36,3% 26,8% 19,0% 5,1% 50,6% 49,4% 1,3%

http://www.val.se