Val till kommunfullmäktige i Borås - Ålder och kön - Borås 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 1 Norrmalm-Kypered 701 24,8% 25,2% 17,1% 32,8% 6,0% 44,1% 55,9% 3,4%  
Borås 2 Norrmalm-Västra 1323 33,0% 29,7% 20,3% 17,1% 6,9% 48,9% 51,1% 3,6%  
Borås 4 Norrmalm Nedre 777 29,3% 31,9% 23,4% 15,3% 6,2% 48,1% 51,9% 3,7%  
Borås 5 Norrmalm-Linnéparken 935 32,6% 31,3% 19,8% 16,3% 6,1% 47,8% 52,2% 3,2%  
Borås 6 Bergdalen 874 22,9% 32,6% 23,9% 20,6% 6,8% 46,1% 53,9% 2,2%  
Borås 7 Björkäng-Östermalm 1076 31,0% 25,9% 20,2% 22,9% 8,4% 45,9% 54,1% 5,9%  
Borås 14 Norrmalm-Liljeberget 648 29,8% 32,1% 16,4% 21,8% 6,0% 46,3% 53,7% 5,9%  
Borås 26 Högskoleområdet 940 36,5% 24,8% 17,3% 21,4% 8,9% 44,8% 55,2% 3,4%  
Borås 27 Engelbrektsområdet 1266 23,4% 26,7% 18,1% 31,8% 5,3% 43,9% 56,1% 2,5%  
Borås 28 Lugnet 829 24,5% 25,1% 25,3% 25,1% 7,1% 46,6% 53,4% 2,5%  
Borås 29 Övre Villastan 1162 28,1% 28,4% 21,3% 22,1% 7,6% 46,4% 53,6% 3,1%  
Borås 30 Nedre Villastan 1485 27,0% 20,0% 18,8% 34,2% 6,1% 45,4% 54,6% 3,2%  
Borås 37 Hedvigsborg-Kristineberg 1185 21,4% 31,7% 24,1% 22,9% 6,3% 48,0% 52,0% 4,2%  
Borås 38 Hedvigsborg-Kråkered 854 21,5% 29,9% 28,8% 19,8% 6,9% 49,1% 50,9% 3,4%  
Borås 39 Dammsvedjan 760 25,1% 32,2% 18,2% 24,5% 5,4% 48,7% 51,3% 5,3%  
Borås 40 Kristineberg 358 9,8% 27,1% 30,7% 32,4% 5,0% 49,2% 50,8% 2,0%  
Borås 41 Kristineberg-Gässlösa 1350 27,1% 33,2% 17,3% 22,4% 6,5% 46,7% 53,3% 17,3%  
Borås 51 Centrum 1227 32,2% 27,9% 19,2% 20,8% 6,8% 46,4% 53,6% 8,1%  
Borås 52 Druvefors 1641 30,7% 29,6% 19,2% 20,5% 6,9% 47,9% 52,1% 4,7%  
Borås 53 Göta 1211 34,5% 31,5% 16,9% 17,1% 8,6% 46,6% 53,4% 7,0%  
Borås 55 Regementet-Funningen 1452 24,9% 30,2% 22,1% 22,8% 5,7% 50,0% 50,0% 4,5%  
Kinnarumma 1143 13,2% 31,7% 23,5% 31,6% 5,4% 51,5% 48,5% 2,7%  
Rydboholm 1252 15,0% 39,7% 24,3% 21,0% 6,1% 50,9% 49,1% 4,6%  
Seglora 490 9,8% 29,4% 32,7% 28,2% 4,3% 53,1% 46,9% 4,9%  
Svaneholm 819 16,1% 34,2% 22,7% 27,0% 5,7% 52,1% 47,9% 13,1%  
Viskafors 1192 14,6% 33,5% 23,7% 28,3% 7,0% 50,1% 49,9% 4,7%  
Borås 2 26950 25,4% 29,8% 21,2% 23,6% 6,6% 47,8% 52,2% 5,1%

http://www.val.se