Val till kommunfullmäktige i Borås - Ålder och kön - Borås 37 Hedvigsborg-Kristineberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 37 Hedvigsborg-Kristineberg 1185 21,4% 31,7% 24,1% 22,9% 6,3% 48,0% 52,0% 4,2%  
Summa 1185 21,4% 31,7% 24,1% 22,9% 6,3% 48,0% 52,0% 4,2%

http://www.val.se