Val till kommunfullmäktige i Borås - Ålder och kön - Borås 7 Björkäng-Östermalm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 7 Björkäng-Östermalm 1076 31,0% 25,9% 20,2% 22,9% 8,4% 45,9% 54,1% 5,9%  
Summa 1076 31,0% 25,9% 20,2% 22,9% 8,4% 45,9% 54,1% 5,9%

http://www.val.se