Val till kommunfullmäktige i Borås - Ålder och kön - Borås 28 Lugnet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 28 Lugnet 829 24,5% 25,1% 25,3% 25,1% 7,1% 46,6% 53,4% 2,5%  
Summa 829 24,5% 25,1% 25,3% 25,1% 7,1% 46,6% 53,4% 2,5%

http://www.val.se