Val till kommunfullmäktige i Borås - Ålder och kön - Borås 55 Regementet-Funningen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 55 Regementet-Funningen 1452 24,9% 30,2% 22,1% 22,8% 5,7% 50,0% 50,0% 4,5%  
Summa 1452 24,9% 30,2% 22,1% 22,8% 5,7% 50,0% 50,0% 4,5%

http://www.val.se