Val till kommunfullmäktige i Borås - Ålder och kön - Borås 52 Druvefors

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 52 Druvefors 1641 30,7% 29,6% 19,2% 20,5% 6,9% 47,9% 52,1% 4,7%  
Summa 1641 30,7% 29,6% 19,2% 20,5% 6,9% 47,9% 52,1% 4,7%

http://www.val.se