Val till kommunfullmäktige i Borås - Ålder och kön - Borås 41 Kristineberg-Gässlösa

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 41 Kristineberg-Gässlösa 1350 27,1% 33,2% 17,3% 22,4% 6,5% 46,7% 53,3% 17,3%  
Summa 1350 27,1% 33,2% 17,3% 22,4% 6,5% 46,7% 53,3% 17,3%

http://www.val.se