Val till kommunfullmäktige i Borås - Ålder och kön - Borås 40 Kristineberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 40 Kristineberg 358 9,8% 27,1% 30,7% 32,4% 5,0% 49,2% 50,8% 2,0%  
Summa 358 9,8% 27,1% 30,7% 32,4% 5,0% 49,2% 50,8% 2,0%

http://www.val.se