Val till kommunfullmäktige i Borås - Ålder och kön - Borås 4 Norrmalm Nedre

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 4 Norrmalm Nedre 777 29,3% 31,9% 23,4% 15,3% 6,2% 48,1% 51,9% 3,7%  
Summa 777 29,3% 31,9% 23,4% 15,3% 6,2% 48,1% 51,9% 3,7%

http://www.val.se