Val till kommunfullmäktige i Borås - Ålder och kön - Borås 27 Engelbrektsområdet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 27 Engelbrektsområdet 1266 23,4% 26,7% 18,1% 31,8% 5,3% 43,9% 56,1% 2,5%  
Summa 1266 23,4% 26,7% 18,1% 31,8% 5,3% 43,9% 56,1% 2,5%

http://www.val.se