Val till kommunfullmäktige i Borås - Ålder och kön - Borås 26 Högskoleområdet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 26 Högskoleområdet 940 36,5% 24,8% 17,3% 21,4% 8,9% 44,8% 55,2% 3,4%  
Summa 940 36,5% 24,8% 17,3% 21,4% 8,9% 44,8% 55,2% 3,4%

http://www.val.se