Val till kommunfullmäktige i Borås - Ålder och kön - Borås 29 Övre Villastan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 29 Övre Villastan 1162 28,1% 28,4% 21,3% 22,1% 7,6% 46,4% 53,6% 3,1%  
Summa 1162 28,1% 28,4% 21,3% 22,1% 7,6% 46,4% 53,6% 3,1%

http://www.val.se