Val till kommunfullmäktige i Borås - Ålder och kön - Borås 5 Norrmalm-Linnéparken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 5 Norrmalm-Linnéparken 935 32,6% 31,3% 19,8% 16,3% 6,1% 47,8% 52,2% 3,2%  
Summa 935 32,6% 31,3% 19,8% 16,3% 6,1% 47,8% 52,2% 3,2%

http://www.val.se