Val till kommunfullmäktige i Borås - Ålder och kön - Borås 39 Dammsvedjan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 39 Dammsvedjan 760 25,1% 32,2% 18,2% 24,5% 5,4% 48,7% 51,3% 5,3%  
Summa 760 25,1% 32,2% 18,2% 24,5% 5,4% 48,7% 51,3% 5,3%

http://www.val.se