Val till kommunfullmäktige i Borås - Ålder och kön - Borås 38 Hedvigsborg-Kråkered

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 38 Hedvigsborg-Kråkered 854 21,5% 29,9% 28,8% 19,8% 6,9% 49,1% 50,9% 3,4%  
Summa 854 21,5% 29,9% 28,8% 19,8% 6,9% 49,1% 50,9% 3,4%

http://www.val.se