Val till kommunfullmäktige i Borås - Ålder och kön - Svaneholm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Svaneholm 819 16,1% 34,2% 22,7% 27,0% 5,7% 52,1% 47,9% 13,1%  
Summa 819 16,1% 34,2% 22,7% 27,0% 5,7% 52,1% 47,9% 13,1%

http://www.val.se