Val till kommunfullmäktige i Borås - Ålder och kön - Borås 51 Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 51 Centrum 1227 32,2% 27,9% 19,2% 20,8% 6,8% 46,4% 53,6% 8,1%  
Summa 1227 32,2% 27,9% 19,2% 20,8% 6,8% 46,4% 53,6% 8,1%

http://www.val.se