Val till kommunfullmäktige i Borås - Ålder och kön - Borås 14 Norrmalm-Liljeberget

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 14 Norrmalm-Liljeberget 648 29,8% 32,1% 16,4% 21,8% 6,0% 46,3% 53,7% 5,9%  
Summa 648 29,8% 32,1% 16,4% 21,8% 6,0% 46,3% 53,7% 5,9%

http://www.val.se