Val till kommunfullmäktige i Borås - Ålder och kön - Rydboholm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Rydboholm 1252 15,0% 39,7% 24,3% 21,0% 6,1% 50,9% 49,1% 4,6%  
Summa 1252 15,0% 39,7% 24,3% 21,0% 6,1% 50,9% 49,1% 4,6%

http://www.val.se