Val till kommunfullmäktige i Borås - Ålder och kön - Borås 2 Norrmalm-Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 2 Norrmalm-Västra 1323 33,0% 29,7% 20,3% 17,1% 6,9% 48,9% 51,1% 3,6%  
Summa 1323 33,0% 29,7% 20,3% 17,1% 6,9% 48,9% 51,1% 3,6%

http://www.val.se