Val till kommunfullmäktige i Halmstad - Ålder och kön - Slottsjorden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Slottsjorden 1669 25,2% 20,8% 22,2% 31,8% 5,2% 47,8% 52,2% 3,5%  
Summa 1669 25,2% 20,8% 22,2% 31,8% 5,2% 47,8% 52,2% 3,5%

http://www.val.se