Val till kommunfullmäktige i Halmstad - Ålder och kön - Steninge-Rävinge

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Steninge-Rävinge 1170 9,1% 29,0% 26,7% 35,3% 4,3% 48,5% 51,5% 2,2%  
Summa 1170 9,1% 29,0% 26,7% 35,3% 4,3% 48,5% 51,5% 2,2%

http://www.val.se