Val till kommunfullmäktige i Halmstad - Ålder och kön - Holm-Vapnö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Holm-Vapnö 838 17,1% 46,7% 20,3% 16,0% 5,7% 51,1% 48,9% 7,3%  
Summa 838 17,1% 46,7% 20,3% 16,0% 5,7% 51,1% 48,9% 7,3%

http://www.val.se