Val till kommunfullmäktige i Halmstad - Ålder och kön - Söndrum 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Söndrum 1 1412 12,7% 29,6% 24,5% 33,1% 7,1% 48,4% 51,6% 2,4%  
Summa 1412 12,7% 29,6% 24,5% 33,1% 7,1% 48,4% 51,6% 2,4%

http://www.val.se