Val till kommunfullmäktige i Halmstad - Ålder och kön - Tylösand-Frösakull

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tylösand-Frösakull 1522 11,2% 22,9% 28,6% 37,3% 5,5% 50,7% 49,3% 2,0%  
Summa 1522 11,2% 22,9% 28,6% 37,3% 5,5% 50,7% 49,3% 2,0%

http://www.val.se