Val till kommunfullmäktige i Halmstad - Ålder och kön - Sennan-Skavböke

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sennan-Skavböke 697 16,4% 32,0% 22,5% 29,1% 6,3% 51,4% 48,6% 3,6%  
Summa 697 16,4% 32,0% 22,5% 29,1% 6,3% 51,4% 48,6% 3,6%

http://www.val.se