Val till kommunfullmäktige i Halmstad - Ålder och kön - Slottsmöllan - Övraby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Slottsmöllan - Övraby 984 22,0% 32,1% 26,0% 19,9% 6,3% 50,0% 50,0% 3,0%  
Summa 984 22,0% 32,1% 26,0% 19,9% 6,3% 50,0% 50,0% 3,0%

http://www.val.se