Val till kommunfullmäktige i Halmstad - Ålder och kön - Söndrum 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Söndrum 2 1482 13,8% 37,0% 21,3% 27,9% 6,7% 47,8% 52,2% 1,3%  
Summa 1482 13,8% 37,0% 21,3% 27,9% 6,7% 47,8% 52,2% 1,3%

http://www.val.se