Val till kommunfullmäktige i Halmstad - Ålder och kön - Söndrum 3

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Söndrum 3 1422 13,0% 29,1% 24,8% 33,1% 6,6% 49,2% 50,8% 2,4%  
Summa 1422 13,0% 29,1% 24,8% 33,1% 6,6% 49,2% 50,8% 2,4%

http://www.val.se