Val till kommunfullmäktige i Halmstad - Ålder och kön - Söndrum 4

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Söndrum 4 1460 17,7% 32,3% 23,2% 26,8% 5,8% 46,0% 54,0% 2,7%  
Summa 1460 17,7% 32,3% 23,2% 26,8% 5,8% 46,0% 54,0% 2,7%

http://www.val.se