Val till kommunfullmäktige i Halmstad - Ålder och kön - Galgberget

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Galgberget 1559 28,3% 31,2% 20,3% 20,1% 7,1% 48,7% 51,3% 3,5%  
Summa 1559 28,3% 31,2% 20,3% 20,1% 7,1% 48,7% 51,3% 3,5%

http://www.val.se